EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 30, 2018 | 9:03 - Lượt xem: 1213

Ngày 03/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về chất béo chuyển hoá, trừ chất béo chuyển hóa tự nhiên trong mỡ động vật, trong thực phẩm dành cho người tiêu dùng. Dự thảo này đưa ra mức tối đa chất béo chuyển hoá công nghiệp được phép sử dụng trong thưc phẩm dành cho con người, phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Dự thảo sẽ thông qua vào Quý 02 năm 2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 02/12/2018.

Theo tbt.gov.vn