Dự thảo Thông tư Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019 về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” và Thông tư số 09/2021 về “Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 13, 2023 | 18:06 - Lượt xem: 1632

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 6956/VPCP-KGVX ngày 11/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thép không gỉ, theo đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất thời hạn áp dụng Quy chuẩn quốc gia về thép không gỉ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất sản phẩm thép không gỉ tại Việt Nam.

Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” và Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”.

Xem dự thảo tại đây:

CV 4473_BKHCN_TĐC lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực về thép không gỉ

Dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành TT 15 & 09 Thép không gỉ (gửi lấy ý kiến rộng rãi)

Vụ TC