Dự thảo sửa đổi quy định về đăng ký các chất hóa học mới

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 12, 2021 | 10:51 - Lượt xem: 2785

Theo tin cảnh báo G/TBT/TPKM/457, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo Dự thảo sửa đổi đối với quy định về đăng ký các chất hóa học mới.

Quy định về đăng ký hóa chất mới và hiện có (sau đây gọi là quy định) được ban hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2014 và được sửa đổi vào ngày 11 tháng 3 năm 2019. Sau khi xem xét thực tiễn báo cáo hàng năm và đăng ký tiêu chuẩn của chất hóa học hiện có thông qua thu thập ý kiến ​​của các bên liên quan, dự thảo sửa đổi quy định được đưa ra dưới sự xem xét các tác động của đại dịch COVID-19, và phù hợp với Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại và liên quan được sửa đổi vào ngày 16 tháng 1 năm 2019.

Điểm nổi bật của các sửa đổi như sau: Tên và quy định của Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại và có liên quan, theo đó các quy định được thiết lập phù hợp, sửa đổi; Các hóa chất được kiểm soát, theo quy định trong Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, cũng như các chất hóa học liên quan, theo định nghĩa của Đạo luật Kiểm soát các chất hóa học độc hại và liên quan, không áp dụng cho quy định;

Để giảm bớt nội dung chồng chéo, các phụ lục của quy định được tổng hợp và sửa đổi cho phù hợp; Thời hạn hiệu lực và bí mật của việc phê duyệt đăng ký được thống nhất là 5 năm. Hơn nữa, đối với một chất hóa học mới đã được đưa vào danh mục các chất hóa học hiện có, thời hạn bảo mật tối đa là 15 năm.

Thời hạn đăng ký hợp chuẩn đối với hóa chất hiện có được kéo dài thêm 4 năm. Ngoài ra, các chất trung gian được phân lập tại chỗ của các chất hóa học hiện có được miễn đăng ký tiêu chuẩn; Số hoàn thành đăng ký tiêu chuẩn của các chất hóa học hiện có được cấp cho những người áp dụng và hoàn thành các mục thông tin liên quan đến người đăng ký và các chất.

Người đăng ký phải hoàn thành các mục thông tin còn lại một cách chủ động hoặc trước ngày đến hạn đã chỉ định; Các điều khoản điều chỉnh việc thông báo bổ sung và sửa chữa báo cáo cũng được quy định; Các giai đoạn xem xét và số lần gia hạn thời gian xem xét cho các ứng dụng cũng được sửa đổi; Điều khoản quy định rằng người đăng ký phải giữ lại các tài liệu đăng ký để tham khảo trong tương lai sẽ bị xóa.

Mục đích của việc sửa đổi là phản ánh thực tiễn của cơ chế đăng ký chất hóa học và ý kiến ​​của các bên liên quan.

An Hạ