Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 12, 2020 | 15:12 - Lượt xem: 1873

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2