Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào các hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 7, 2023 | 14:55 - Lượt xem: 776

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào các hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (dự thảo Quyết định).

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để xin ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân.

Thời gian xin ý kiến từ ngày 06/3/2023-06/5/2023.

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) hoặc địa chỉ email: vuhchq@tcvn.gov.vn (thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 024 37911636).

Chi tiết xem tại đây: du-thao-qd-sua-doi-bo-sung

                                du-thao-to-trinh