Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2030

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 14, 2023 | 16:14 - Lượt xem: 300

Công văn về việc góp ý kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). 

Hạn xin ý kiến đến ngày ngày 13/7/2023. 

Chi tiết xem tại đây: Công văn lấy ý kiến góp ý Kế hoạch 05 xây dựng TCVN

Dự thảo QĐ Phe duyet KH 05 năm

Phụ lục Kế hoạch 05 năm xây dựng TCVN