Dự thảo Quy định liên quan đến vận hành và tuân thủ các quy tắc về sản xuất hữu cơ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 6, 2020 | 9:42 - Lượt xem: 1254

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/746 ngày 18/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến các yêu cầu đối với nhóm người vận hành và mô hình chứng chỉ chứng nhận tuân thủ các quy tắc về sản xuất hữu cơ.

Luật này đưa ra các quy định về nhóm người vận hành và sửa đổi mẫu chứng chỉ được cung cấp cho người vận hành hoặc nhóm người điều hành.

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng về sản xuất hữu cơ, dán nhãn sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 803/2007, cần phải thông qua Quy định được ủy quyền sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 liên quan đến các yêu cầu đối với nhóm người vận hành và mô hình chứng chỉ chứng nhận việc tuân thủ các quy tắc về sản xuất hữu cơ. Khu vực hữu cơ cần có sự chắc chắn về các quy tắc sẽ áp dụng cho hai vấn đề này và các Quốc gia Thành viên EU cần có đủ thời gian để tích hợp các quy tắc này vào luật pháp quốc gia của họ.

 Ảnh minh họa.

Trước đó, Liên minh Châu Âu đã đưa ra thông báo về Quy định của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng sửa đổi Quy chế (EU) 2018/848 về sản xuất hữu cơ liên quan đến ngày áp dụng và một số ngày khác được đề cập trong Quy định.

Do đại dịch COVID-19, đề xuất hiện tại về Quy chế của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu sửa đổi Quy chế (EU) 2018/848 về sản xuất hữu cơ sẽ hạn chế một năm kể từ ngày áp dụng Quy định (EU) 2018 /848 về sản xuất hữu cơ. Sau khi được thông qua, thay vì bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Quy định (EU) 2018/848 sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 đặt ra thách thức chưa từng có đối với các quốc gia Thành viên EU và nhà điều hành hữu cơ ở EU và ở các nước thứ ba; hiện tại, ưu tiên chính của các nhà khai thác hữu cơ là tìm giải pháp cho các vấn đề do đại dịch gây ra về sản xuất, kiểm soát và thương mại. Những trường hợp bất thường đó có tác động tiêu cực đến việc chuẩn bị của các nhà điều hành hữu cơ ở EU và ở các nước thứ ba để thực hiện Quy định (EU) 2018/848 trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Do đó, quy định xác định ngày bắt đầu áp dụng Quy định (EU) 2018/848 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Hà My