Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 27, 2018 | 17:07 - Lượt xem: 1877

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”, Trung tâm kỹ thuật 1- Tổng cục TCĐLCL đã tiến hành các bước nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, thông qua đó xin ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo.

Thời gian đóng góp ý kiến từ ngày 27/12/2018- 27/1/2019

Địa chỉ : Trung tâm Kỹ thuật 1 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhà E, số 8 Hoàng Quốc Việt 

Xem chi tiết dự thảo tại đây DuthaoQCVN