Dự thảo Nghị định thi hành về việc thực hiện một số biện pháp liên quan đến cấm vũ khí hóa học

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 6, 2020 | 9:29 - Lượt xem: 935

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CZE/251 ngày 9/9/2020, Cộng hòa Séc thông báo Dự thảo Nghị định thi hành về việc thực hiện một số biện pháp liên quan đến cấm vũ khí hóa học.

Dự thảo Nghị định thực hiện thay thế Nghị định thực hiện số 208/2008 hiện có và trình bày chi tiết, cụ thể về các lĩnh vực được điều chỉnh bởi Đạo luật số 19/1997: Nội dung của báo cáo về các hoạt động vì mục đích bảo vệ; các cơ sở có thể xử lý các chất theo Bảng 1; báo cáo về việc xử lý các chất trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3; điều kiện để chuyển các chất trong Bảng 2 và Bảng 3; lưu trữ hồ sơ về các chất theo lịch trình; báo cáo về việc sản xuất một số hóa chất hữu cơ.

Dự thảo luật không có bất kỳ tham chiếu nào đến các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tài liệu kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn công ty, các tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn hài hòa, các tiêu chuẩn hoặc khuyến nghị quốc tế.

 Ảnh minh họa.

Dự thảo luật không có bất kỳ tham chiếu nào đến luật pháp châu Âu. Dự thảo Nghị định thi hành thực hiện Luật số 19/1997 liên quan đến việc sửa đổi Luật này thông qua Luật số 336/2020 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021), đồng thời, thay thế hoàn toàn Nghị định thi hành hiện hành (số 208/2008) cho Luật này.

Từ quan điểm nội dung, dự thảo đưa ra một số lượng sửa đổi hạn chế liên quan, đặc biệt, một phần mở rộng nhỏ về phạm vi cơ sở mà các chất trong Bảng 1 có thể được xử lý, xóa bỏ các lịch trình (được liệt kê trực tiếp trong Công ước và được áp dụng trực tiếp) và các sửa đổi đối với việc lưu trữ hồ sơ của các chất đã được lên lịch với trọng tâm nhiều hơn vào dạng kỹ thuật số. Tuy nhiên, từ quan điểm chính thức, đây là bản sửa đổi toàn diện của Nghị định thi hành cần thiết bởi sự thay đổi thuật ngữ để xác định các chất theo lịch trình và nhu cầu hiện đại hóa văn bản phù hợp với xu hướng lập pháp và kỹ thuật hiện nay.

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ động, thực vật; Bảo vệ môi trường. Hạn góp ý cuối cùng: 30/11/2020.

An Hạ