Dự án Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (giai đoạn 1)

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 9:14 - Lượt xem: 2843

Chủ đầu tư dự án Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

2

Mục tiêu chính

Xây dựng cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 đáp ứng được các yêu cầu về quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại khu vực Tây Nguyên

3

Lĩnh vực chuyên môn Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4

Thời gian thực hiện 2013-2018

5

Kinh phí thực hiện dự án 99.896 triệu đồng

6

Loại hình tài trợ

7

Nguồn kinh phí/ Nhà tài trợ Ngân sách nhà nước

8

Tình trạng dự án Đang triển khai