Dự án Trung tâm Đo lường Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 9:16 - Lượt xem: 2707

1 Chủ đầu tư dự án Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
2 Mục tiêu chính Thiết lập cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của ngành Đo lường Việt nam trong quá trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới:
– Xây dựng các phòng chuẩn quốc gia- Xây dựng các phòng thí nghiệm đo lường mới …
3 Lĩnh vực chuyên môn Tiêu chuẩn Đo lường
4 Thời gian thực hiện 2010-2014
5 Kinh phí thực hiện dự án 50.000 triệu đồng
6 Loại hình tài trợ
7 Nguồn kinh phí/Nhà tài trợ Ngân sách nhà nước
8 Tình trạng dự án Đã hoàn tất