Dự án Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại Quận 2, Tp. HCM

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 9:12 - Lượt xem: 2098

1

Chủ đầu tư dự án Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2

Mục tiêu chính Xây dựng cơ sở vật chất mới cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại Tp. HCM để tạo bước đột phá về hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN

3

Lĩnh vực chuyên môn Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4

Thời gian thực hiện 2008-2016

5

Kinh phí thực hiện dự án 291.286 triệu đồng

6

Loại hình tài trợ

7

Nguồn kinh phí/ Nhà tài trợ Ngân sách nhà nước và vốn tự có

8

Tình trạng dự án Đang triển khai