Đồng Tháp: Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 13, 2021 | 15:34 - Lượt xem: 1194

Trong tháng 10 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục  TĐC) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm và đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Cụ thể, Chi cục đã góp ý Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm giữa thành phố  Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp, góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng  suất chất lượng. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ  thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng  Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn  máy, xe đạp điện.  

Ảnh minh họa.

Góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Công văn  số 1646/SLĐTBXH-GDNN ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục đã tổng hợp số lượng đồng hồ đo nước lạnh của các tổ chức, cá nhân cung  cấp nước sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh theo Công văn số 1313/SKHCN-TĐC ngày  10 tháng 09 năm 2021của Sở Khoa học và Công nghệ.  

Kết quả cho thấy ngày 11/10/2021, đã gửi công văn đến 170  Tổ chức, cá nhân kinh doanh nước sinh hoạt (gọi tắt là cơ sở), trong đó có 05 cơ  sở bưu điện gởi trả công văn (lý do: không có người nhận). Đến nay, Chi cục  nhận được báo cáo của 17 cơ sở. Theo số liệu báo cáo tổng số đồng hồ nước  lạnh đang sử dụng tại 17 cơ sở là 46.475 đồng hồ, trong đó số đồng hồ đã hết  hiệu lực kiểm định 14.940 đồng hồ và 31.535 đồng hồ còn hiệu lực kiểm định. 

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục đã tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg năm  2021 của các đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001; Gửi công văn yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số  19/2014/QĐ-TTg năm 2021 (lần 2) đến các đơn vị chưa gửi báo cáo và báo cáo  chưa đạt.  

Công tác giải thưởng chất lượng quốc gia đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn đối với thủ tục đăng ký tham dự sơ  tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (CTy CP XNK Y tế Domesco). 

Trước những kết quả đã đạt được trong tháng 10, Chi cục đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong tháng 11. Cụ thể, thực hiện kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm  phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Đồng Tháp địa  chỉ KCN Trần Quốc Toản, Phường 11, Tp Cao Lãnh Đồng Tháp; Dự thảo Kế hoạch thực hiện ISO hành chính giai đoạn 2022-2025 trình  UBND Tỉnh; Tiếp tục tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ TTg của các đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (lần 2). Lập kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông thị  trường đối với sản phẩm nước chấm.