Đồng Tháp – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/6 -11/7/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 14, 2017 | 8:55 - Lượt xem: 1452

Tháng 7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ ngày 11/6 -11/7/2017 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo