Đổi mới hoạt động Tiêu chuẩn hóa, tiệm cận xu thế toàn cầu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 12, 2023 | 9:37 - Lượt xem: 5127

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nhất là khi nước ta đã ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngoài lợi thế về mở rộng thị trường, giao thương, xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính vì vậy, việc đổi mới hoạt động tiêu chuẩn hóa là vô cùng cần thiết.