Doanh nghiệp Việt Nam và cơ hội tiếp cận sản xuất thông minh

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 13, 2020 | 9:03 - Lượt xem: 765

Từ 8-12/10 tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và IGI Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo về sản xuất thông minh.

Hội thảo nằm trong nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá thí điểm mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh của doanh nghiệp Việt Nam” và theo kế hoạch hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và IGI Hàn Quốc về sản xuất thông minh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ lộ trình tiếp cận sản xuất thông minh của doanh nghiệp.

Mục đích của hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức về sản xuất thông minh, cách thức tiếp cận sản xuất thông minh đối với doanh nghiệp Việt Nam, kinh nghiệm tiếp cận sản xuất thông minh tại một số doanh nghiệp của Hàn Quốc và Việt Nam, tình hình phát triển sản xuất thông minh của một số quốc gia trên thế giới.

Đồng thời giới thiệu về sản xuất thông minh, các ích lợi và sản xuất thông minh có thể mang lại cho doanh nghiệp; Các chính sách và chủ trương của Việt Nam trong việc thúc đẩy sản xuất thông minh; Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận sản xuất thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia cũng có các khuyến cáo đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy sản xuất thông minh trong thời gian tới; chia sẻ thông tin về tình hình phát triển sản xuất thông minh của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm tiếp cận và thúc đẩy sản xuất thông minh tại một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Lê Minh Tâm khai mạc hội thảo.

Chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận sản xuất thông minh tại một số doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của hàng trăm đại biểu đến từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội liên quan và chuyên gia Hàn Quốc.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá thí điểm mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh của doanh nghiệp Việt Nam” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Bảo Anh