Chuyên gia Năng suất xanh sắp tới có thể nhận chứng chỉ của APO ngay tại Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 26, 2021 | 14:40 - Lượt xem: 1268

Nhóm chuyên gia đầu tiên của Việt Nam vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá cho chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất xanh của Tổ chức Năng suất chấu Á (APO). Nhóm chuyên gia đã qua vòng đào tạo bước đầu để có thể tham gia đánh giá trong hệ thống chứng nhận quốc tế của APO sẽ được đưa vào Việt Nam. Sắp tới các chuyên gia môi trường của Việt Nam có thể được cấp chứng chỉ quốc tế ngay tại Việt Nam.

Đánh giá là quá trình xem xét giá khả năng của một cá nhân có thể đáp ứng các yêu cầu được quy định tại chương trình chứng nhận thông qua nhiều phương pháp như kiểm tra, phỏng vấn hoặc phương tiện đánh giá khác. Điều này đòi hỏi nhóm chuyên gia đánh giá phải có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. APO-GPS 201 là một tiêu chuẩn của APO về Hệ thống chứng nhận đồng hành với những nỗ lực của APO nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ các chuyên gia năng suất xanh cho khu vực. Hệ thống này bao gồm cơ quan Công nhận APO-AB và các Cơ quan chứng nhận chuyên gia đặt tại các Tổ chức Năng suất quốc gia (NPO) đang và sẽ được phát triển tại các quốc gia thành viên của APO. Hệ thống chứng nhận theo APO-GPS 201 thay thế cho việc chứng nhận chuyên gia trước đây chỉ dành cho những người đã tham dự các khóa đào tạo đa quốc gia về năng suất xanh (GP). Chứng chỉ chuyên gia do Tổ chức chứng nhận quốc gia cấp sẽ được chấp nhận ở tất cả các nước thành viên APO.

Chuyên gia về năng suất và môi trường, theo tên gọi dường như là tách biệt, nhưng bản chất đích đến là giống nhau, đều nhằm mục tiêu nâng cao giá trị cuộc sống cho mỗi người và toàn xã hội. Việc đưa Hệ thống chứng nhận chuyên gia Năng suất xanh vào Việt Nam sẽ thúc đấy việc chuẩn hóa đội ngũ chuyên gia hoạt năng suất và môi trường, tạo điều kiện cho các chuyên gia tư vấn, đào tạo, nghiên cứu và quảng bá trau dồi đồng thời hai lĩnh vực trong quá trình trao đi giá trị của mình.

 Chương trình đào tạo của APO do các chuyên gia hàng đầu trong khu vực thực hiện.

APO GPS 201 bao gồm phạm vi và cấp chứng chỉ, điều kiện tiên quyết, yêu cầu năng lực, chuyên môn về lĩnh vực GP, kỹ năng của chuyên gia, kỹ năng làm việc, quy tắc ứng xử nghề nghiệp và quy trình chứng nhận. Tài liệu này cũng đóng vai trò hướng dẫn tiêu chuẩn cho các NPO với tư cách là các Tổ chức chứng nhận được công nhận và chịu sự giám sát của APO-AB. Việc triển khai hoạt động chứng nhận cấp quốc gia được bắt đầu bằng các khóa đào tạo, tập trung vào việc cung cấp các kỹ năng, kiến ​​thức và khả năng cần thiết để thực hiện vai trò của người đánh giá, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thực hiện đánh giá.

Nhằm từng bước xây dựng cơ sở nền tảng cho hoạt động này, từ ngày 23 – 25/08, Tổ chức Năng suất Châu Á – APO đã tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá cho Hệ thống chứng nhận chuyên gia năng suất xanh qua hình thức trực tuyến với mục tiêu phát triển đội ngũ chuyên gia đánh giá đầu tiên ở các nước thành viên theo APO-GPS 201. Chương trình có hơn 40 chuyên gia đến từ các quốc gia thành viên tham dự.

 Các chuyên gia của Việt Nam tham gia chương trình đào tạo của APO qua hình thức trực tuyến.

Việt Nam có 5 đại diện đã tham gia và hoàn thành chương trình này là: TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hai thành viên Viện Năng suất Việt Nam – VNPI (TS. Nguyễn Tùng Lâm và bà Nguyễn Thị Bích Hằng) và hai thành viên của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 – SMEDEC 2 (bà Nguyễn Thị Phương Yên và ông Nguyễn Phước Lộc).

Các chuyên gia đã hoàn thành chương trình đào tạo sẽ mở ra cho Việt Nam một trang mới trong hoạt động thúc đẩy phát triển năng suất xanh đáp ứng yêu cầu năng suất đi đôi với bảo về môi trường nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Sắp tới, APO sẽ tiếp tục cử chuyên gia hỗ trợ việc xây dựng hệ thống chứng nhận, triển khai các chương trình đào tạo và huấn luyện đánh giá thực tế cho các chuyên gia của Việt nam. Trong chương trình huấn luyện chuyên gia năng suất xanh sắp tới, các khóa học trực tuyến về năng suất xanh sẽ được tổ chức rộng rãi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực cho Việt Nam với các chuyên môn đa ngành đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Theo VietQ