Doanh nghiệp có quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng hay không?

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 26, 2018 | 15:58 - Lượt xem: 1100

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn (tiêu chuẩn quốc gia – TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài…) được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện. Do đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng cho phù hợp

Ông Lê Đình Long, công tác tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hoá, hiện đang quản lý 1 gói thầu mua sắm các trang thiết bị văn phòng (đã ký hợp đồng và đang chuẩn bị thực hiện).

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Long hỏi, có phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5639:1991 (Nhóm H: Nghiệm thu trang thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản) để nghiệm thu các trang thiết bị văn phòng không, nếu không thì áp dụng tiêu chuẩn nào?

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn (tiêu chuẩn quốc gia – TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài…) được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện. Do đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng cho phù hợp.

Vì tiêu chuẩn là văn bản tự nguyện áp dụng, do đó, việc nghiệm thu thiết bị sau khi đã lắp đặt xong áp dụng theo tiêu chuẩn nào do chủ đầu tư và đơn vị cung cấp thiết bị thoả thuận. Việc thoả thuận được nêu trong hợp đồng thi công, lắp đặt hoặc các văn bản khác được ký kết giữa 2 bên.

Do đó, chủ đầu tư cần xem lại thoả thuận với đơn vị cung cấp thiết bị. Trong trường hợp không có thoả thuận cụ thể giữa chủ đầu tư và đơn vị cung cấp thiết bị thì chủ đầu tư có thể tham khảo áp dụng TCVN 5639:1991 “Nghiệm thu trang thiết bị lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản”. 

Theo chinhphu.vn