Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 14, 2022 | 9:44 - Lượt xem: 752

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra những cơ hội lớn nhưng cũng mang đến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt đến các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn ISO 3834 được xây dựng nhằm để kiểm soát chất lượng và phòng ngừa sai hỏng, giúp các doanh nghiệp cơ khí kiểm soát tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm của chính doanh nghiệp mình.

ISO 3834 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng bởi các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hàn. ISO 3834 thường được sử dụng như những yêu cầu của sản phẩm, được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp hàn nhằm để kiểm soát chất lượng và phòng ngừa sai hỏng.

Như chúng ta đã biết, hàn là quá trình được sử dụng thường xuyên và phổ biến. Các quá trình hàn có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm và an toàn cho người và công trình. Vì vậy phải đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện một cách có hiệu quả và tất cả công đoạn được kiểm soát một cách thích đáng…

Đó là lí do vì sao những doanh nghiệp được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 3834 sẽ có nhiều lợi thế khi cạnh tranh trên thị trường.

Những doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 3834 có thể kể đến: Công ty TNHH Công nghệ sơn Hoàn Hảo đã nâng cao năng suất chất lượng và các sản phẩm của công ty đáp ứng được yêu cầu khắt khe của đối tác.

Công ty đã xây dựng hoàn thiện sổ tay chất lượng để giới thiệu về Công ty, về chính sách, mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, có bổ sung các nội dung và các yêu cầu của ISO 3834. Cuốn sổ tay chất lượng còn thể hiện cam kết của lãnh đạo Công ty trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàn ISO 3834. Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong Công ty. Sổ tay chất lượng viện dẫn các thủ tục/quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu cơ cấu của hệ thống văn bản.

Công ty đã xây dựng bổ sung và áp dụng các quy trình và các biểu mẫu kèm theo như: quy trình quy trình hàn, quy trình kiểm soát điều phối viên hàn, quy trình gia nhiệt trước, trong và sau khi hàn… Các công việc của từng cá nhân, từng bộ phận trong công ty nói chung và trong bộ phận hàn nói riêng đã được chuẩn hóa theo đúng các quy trình, giảm thiều những hành động không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn công việc. Chính là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể được thực hiện tại các khâu nhất định và phạm vi áp dụng của hướng dẫn công việc được xác định bởi phạm vi thủ tục liên quan.

Các bộ phận đưa thêm các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàn vào hồ sơ chất lượng của bộ phận mình. Nhờ đó kết quả công việc hàng ngày, đảm bảo các công việc được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ ISO 3834 đã giúp cho các sản phẩm của công ty hài lòng với khách hàng và chất lượng sản phẩm được nâng cao.

Hay tại Công ty TNHH AM Industries Việt Nam, sau khi áp dụng ISO 3834, Công ty đã xây dựng hoàn thiện sổ tay chất lượng để giới thiệu về Công ty, về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, có bổ sung các nội dung và yêu cầu của ISO 3834. Cuốn sổ tay chất lượng còn thể hiện cam kết của lãnh đạo Công ty trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàn ISO 3834. Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong Công ty. Sổ tay chất lượng viện dẫn các thủ tục/quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu cơ cấu của hệ thống văn bản.

Công ty cũng xây dựng bổ sung và áp dụng các quy trình và biểu mẫu kèm theo như: quy trình hàn, quy trình kiểm soát điều phối viên hàn, quy trình gia nhiệt trước, trong và sau khi hàn… Các công việc của từng cá nhân, từng bộ phận trong công ty nói chung và bộ phận hàn nói riêng đã được chuẩn hóa theo đúng quy trình, giảm thiểu những hành động không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn công việc. Đây chính là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể được thực hiện tại các khâu nhất định và phạm vi áp dụng của hướng dẫn công việc được xác định bởi phạm vi thủ tục liên quan. Các bộ phận đưa thêm hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàn vào hồ sơ chất lượng của bộ phận mình. Nhờ đó kết quả công việc hàng ngày, đảm bảo các công việc được kiểm soát chặt chẽ.

Việc áp dụng Hệ thống QLCL hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 đã thực sự trở thành công cụ đắc lực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH AM Industries Việt Nam. Mọi hoạt động về quản lý chất lượng đã được chuẩn hóa từ đó giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng hơn trong công tác quản lý và điều hành, giúp nhân viên trong doanh nghiệp dễ dàng hơn trong thực hiện công việc, giảm bớt được các cuộc họp giữa lãnh đạo và nhân viên trong việc xử lý từng vụ việc không đáng có.

An Hạ