Đoàn công tác Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 30, 2022 | 9:42 - Lượt xem: 961

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Hà Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Hữu Cường – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng toàn thể cán bộ Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh, theo đó trong 06 tháng đầu năm 2022, Chi cục tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã vạch đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu; vàng, trang sức mỹ nghệ; điện, điện tử; đồ chơi trẻ em và các cửa hàng kinh doanh hàng đóng gói sẵn, các phương tiện đo nhóm 2. Đồng thời triển khai thực hiện đề án áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt; Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường chỉ đạo việc triển khai kế hoạch truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm chứng nhận thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu để ưu tiên thực hiện truy xuất nguồn gốc gắn với thực hiện chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp 4.0, và gắn với đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 và các tiêu chuẩn quốc gia khác…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh về Chỉ số GQII – Đo lường mức độ phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, đây được coi là nền tảng cơ bản của thương mại quốc tế, là tiền đề để các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia đang phát triển, tiếp cận thị trường quốc tế theo nguyên tắc hiện đại. Bên cạnh đó, Tổng cục đang phối hợp xây dựng đề án chuyển đổi số trong tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, đưa 1 trong 5 chỉ số thành phần vào chỉ số đổi mới sáng tạo của địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với Tổng cục triển khai thực hiện chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia, tập trung nâng cao hệ thống kiểm soát viên chất lượng gắn với đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức của ngành. Tham mưu với tỉnh Sơn La tiến tới xây dựng trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng của vùng để tập trung thực hiện vấn đề tiêu chuẩn chất lượng quốc gia đối với hàng hoá nông sản của tỉnh cũng như các tỉnh lân cận. Tổng cục cũng như các đơn vị liên quan sẽ đồng hành với địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo sự gắn kết trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phù hợp, hiệu quả.

Thay mặt Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La, ông Hà Mạnh Hùng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và sâu sát hơn về hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Sơn La trong thời gian tới.  

Lê Huyền