Đo lường trắc quang – đảm bảo an toàn cho đời sống xã hội

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 11, 2022 | 14:53 - Lượt xem: 957

Ánh sáng có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc, chất lượng sản phẩm cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần con người. Các tiêu chuẩn về ánh sáng ngày càng được chú trọng, do vậy đo lường ánh sáng theo quy định là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho đời sống.

Ánh sáng được định nghĩa là các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường của con người, vùng bước sóng trong khoảng 360 nm đến 830 nm. Thế kỉ thứ 5 trước công nguyên, con người bước đầu đã khám phá và tìm hiểu các hiện tượng cơ bản của ánh sáng như: phản xạ, tán xạ, tán sắc. Xuyên suốt quá trình nghiên cứu đó, với những đóng góp của các nhà khoa như Newton, Huygens, Maxwell, Einstien cùng sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngày nay, nhân loại đã hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về ánh sáng.

Ngoài chức năng chiếu sáng, ánh sáng còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật hình ảnh, truyền thông quang, với nhiều nhánh nghiên cứu khác nhau, trong đó trắc quang là nhánh nghiên cứu về lượng ánh sáng, cách ánh sáng truyền đi trong môi trường và được thu nhận bởi mắt người.

Các khái niệm, định nghĩa của trắc quang là phổ biến, sử dụng rộng rãi trong đời sống và được Ủy ban Chiếu sáng Quốc tế (CIE) tiêu chuẩn hóa.

 Hệ thống hiệu chuẩn máy đo độ rọi kiểu ray trượt tại QUATEST 3.

Hiện nay, các tiêu chuẩn quốc gia về ánh sáng gồm có: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7114-1, TCVN 7114-3 quy định cụ thể về yêu cầu chiếu sáng trong nhà và nơi làm việc. Trong đó, phương tiện đo dùng để đo lường đại lượng này gồm phương tiện đo độ rọi, phương điện đo độ chói. Đây là các phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ban hành ngày 27/07/2019 bắt buộc kiểm định.

Để đáp ứng quy định trên của các bộ ngành, nhu cầu kiểm soát chất lượng nguồn sáng và đảm bảo tính chính xác của phương tiện đo của các tổ chức cá nhân, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Tổng cục TCĐLCL) đã trang bị Hệ thống quang học kiểu ray trượt tích hợp bởi hãng PHOTOMETRIC SOLUTIONS INTERNATIONAL-Úc; Hệ quang kế góc kiểu C (Type C Goniophotometer & Goniospectroradiometer) của hãng METRUE-Mỹ; Hệ thống thử nghiệm an toàn sinh học (Photobiological safety testing System) của hãng BENTHAM- Anh.

Để phục vụ quản lý Nhà nước, QUATEST 3 cung cấp các dịch vụ đánh giá phù hợp trong lĩnh vực trắc quang như sau: Hiệu chuẩn/kiểm định phương tiện đo độ rọi (Illuminance Meter), phạm vi từ 10 lx đến 60 klx, độ chính xác đến 1,5%; Hiệu chuẩn phương tiện đo màu của nguồn sáng (Colorimeter), bước sóng 380 nm đến 780 nm; tọa độ màu: [X; Y; Z; x;y; CIELUV; CIELAB] ; Hiệu chuẩn cường độ sáng của đèn chuẩn (Luminous Intensity Standard Lamp), phạm vi từ 10 lx đến 10 000 lx, nhiệt độ màu (CCT): 2700 đến 3200, độ chính xác đến 1,0%;

Hiệu chuẩn quang kế chuẩn (Photometer Head), phạm vi từ 10 lx đến 10 000 lx, nhiệt độ màu (CCT): 2700 đến 3200, độ chính xác đến 1,0%; Thử nghiệm an toàn điện các sản phẩm đèn; thử nghiệm an toàn quang sinh học toàn dải theo IEC từ 200 nm đến 3000 nm.

An Hạ