Đình chỉ hoạt động tư vấn đối với Công ty TNHH LEAN Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 28, 2019 | 14:24 - Lượt xem: 1212

Công ty TNHH LEAN Việt Nam vừa bị đình chỉ hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành quyết định đình chỉ hiệu lực Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của Công ty TNHH LEAN Việt Nam do không duy trì bộ máy tổ chức và năng lực tư vấn theo quy định (Quyết định số 2517/QĐ-TĐC ngày 21/11/2019).

Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước hằng năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt một số tổ chức tư vấn đã được cấp giấy xác nhận.

Quyết định đình chỉ hiệu lực Giấy xác nhận 

Trong đó, Công ty TNHH LEAN Việt Nam có trụ sở đăng ký tại số 3A, ngách 3, ngõ 514 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, địa chỉ văn phòng làm việc tại nhà 5N2, ngõ 100, Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, do ông Đào Quang Minh làm giám đốc. Công ty đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn số 2075/TĐC-HCHQ ngày 16/7/2019, đây là lần thứ 2 tổ chức này được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN.

Trong quá trình kiểm tra, Công ty TNHH LEAN Việt Nam đã không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 như hệ thống tài liệu bao gồm sổ tay, các quy trình nghiệp vụ, hồ sơ xem xét lãnh đạo, hồ sơ đánh giá nội bộ…

Ngoài việc không đảm bảo duy trì HTQLCL theo quy định, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện số lượng chuyên gia tư vấn của công ty không đáp ứng quy định (trong 05 chuyên gia đăng ký và đã được cấp thẻ chuyên gia tư vấn có 01 chuyên gia đã nghỉ việc). Đồng thời, công ty không tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động định kỳ, không thông báo với cơ quan quản lý khi có có các thay đổi về địa chỉ văn phòng làm việc, biến động về chuyên gia tư vấn…

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, với những sai phạm được phát hiện, Công ty TNHH LEAN Việt Nam đã vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 23 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

Theo Quyết định số 2517/QĐ-TĐC ngày 21/11/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đình chỉ hiệu lực Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn số 2075/TĐC-HCHQ ngày 16/7/2019 đã cấp cho Công ty TNHH LEAN Việt Nam trong thời hạn 03 tháng và yêu cầu Công ty có trách nhiệm phải khắc phục, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại hoạt động tư vấn. Sau thời hạn trên nếu không hoàn tất các hành động khắc phục, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét, thu hồi Giấy xác nhận.

Bảo Anh