Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2024

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024 | 10:12 - Lượt xem: 790

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quyết định số 771/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2024.

Theo đó, kèm theo Quyết định này là điều chỉnh kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đợt 1 năm 2024 (Phụ lục I). Bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đợt 1 năm 2024 (Phụ lục II).

Xem chi tiết QĐ điều chỉnh, bổ sung TCVN đợt 1 năm 2024_đã ký tại đây!

Vụ Tiêu chuẩn