Điểm sáng cải tiến năng suất thông qua thực hành phương pháp Kaizen

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 8, 2022 | 10:48 - Lượt xem: 506

Được biết đến là một trong những phương pháp cải tiến năng suất hiệu quả nhất đã và đang được áp dụng phổ biến, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen đã mang lại kết quả tích cực cho Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh.

Con người là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển của mọi tổ chức. Trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người lao động chính là lực lượng nòng cốt tạo ra giá trị và lợi nhuận, là chủ thể trực tiếp sử dụng, vận hành, khai thác mọi nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như hiện thực hóa các ý tưởng của bộ máy lãnh đạo. Chính vì vậy, trình độ, năng lực, khả năng tư duy và nhận thức của người lao động có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng đang trở thành xu thế tất yếu.

Nhận thức rõ vấn đề này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung đầu tư cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động, đặc biệt hướng đến đào tạo các giải pháp, phương pháp cải tiến nâng cao năng suất.

Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhiều năm qua vấn đề lãnh đạo doanh nghiệp trăn trở nhiều nhất đó là nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao trình độ, năng lực và nhận thức của người lao động. Với triết lý kinh doanh lấy con người là trung tâm và lấy sự phát triển con người là động lực phát triển doanh nghiệp, Công ty đã cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn của Viện Năng suất Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến Kaizen tại doanh nghiệp. Bên cạnh kết quả tốt đẹp trên nhiều mặt, giá trị lớn nhất mà các khóa đào tạo mang lại đó là việc thay đổi tư duy và nhận thức của người lao động, làm cho họ thực sự trở thành lực lượng tiên phong thực hiện cải tiến năng suất.

Sau quá trình đào tạo, trình độ người lao động nâng lên đáng kể, người lao động được trang bị kiến thức về cải tiến năng suất thông qua phương pháp cụ thể, nắm chắc cả lý thuyết và được áp dụng trực tiếp trong sản xuất. Nhận thức, ý thức của người lao động về trách nhiệm bản thân đối với việc cải tiến, nâng cao năng suất của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, người lao động đã nhận thấy vai trò của mình trong việc đưa ra các ý tưởng, giải pháp cải tiến, mạnh dạn, chủ động đưa ra sáng kiến, không còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

Quá trình sản xuất, người lao động đã có ý thức giữ gìn tài sản, bố trí sản xuất khoa học, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc. Thông qua thực hành tại doanh nghiệp, nhiều ý tưởng cải tiến được người lao động đề xuất đã phát huy hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp vào cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trình độ, tư duy của đội ngũ cán bộ quản lý cũng có những chuyển biến tích cực, từ việc quản lý người lao động theo tư duy truyền thống dựa trên quan hệ thứ bậc giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý đã có sự trao đổi, chia sẻ gần gũi hơn với người lao động, cùng đánh giá, phân tích, xử lý tháo gỡ khó khăn, hạn chế cùng nhân viên, có biện pháp cả về vật chất và tinh thần để khuyến khích người lao động sáng tạo, đổi mới trong sản xuất. Những sáng kiến, giải pháp có giá trị thực tiễn cao đã được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Cũng thông qua đào tạo, doanh nghiệp thấy rõ tầm quan trọng và vai trò của hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động, từ đó hình thành chính sách đào tạo nguồn nhân lực, có kế hoạch và lộ trình dài hạn để thực hiện. Sau quá trình thực hiện dự án tại doanh nghiệp, đội cải tiến Kaizen tiếp tục duy trì hoạt động, trở thành nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động cải tiến khác tại doanh nghiệp.

Kaizen là công cụ trong quản trị được vận dụng nhằm mục đích thôi thúc hoạt động giải trí nâng cấp cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm mục đích cải tổ không ngừng môi trường tự nhiên thao tác, đời sống mỗi cá thể, mỗi mái ấm gia đình. Từ năm 1986, cuốn sách “Kaizen chìa khoá của sự thành công xuất sắc” được xuất bản thì thuật ngữ Kaizen đã được coi là khái niệm cơ bản trong quản trị. Trong tiếng Nhật, Kaizen có nghĩa là “nâng cấp cải tiến liên tục”. KAIZEN là sự tích lũy những nâng cấp cải tiến nhỏ thành hiệu quả lớn, tập trung chuyên sâu vào xác lập yếu tố, xử lý yếu tố và biến hóa chuẩn để bảo vệ yếu tố được xử lý tận gốc.

Do đó, KAIZEN còn hơn một quy trình nâng cấp cải tiến liên tục, với niềm tin rằng sức phát minh sáng tạo của con người là vô hạn. Qua đó, tổng thể mọi thành viên trong tổ chức triển khai từ chỉ huy đến công nhân đều được khuyến khích đưa ra yêu cầu nâng cấp cải tiến dù là nhỏ xuất phát từ những việc làm thường ngày. Khi vận dụng ở nơi thao tác, yêu cầu sự cam kết và nỗ lực liên tục của mọi người, từ cán bộ quản trị đến người công nhân. Kaizen là những nâng cấp cải tiến nhỏ triển khai từng bước trong thời hạn dài. Thực hiện Kaizen ít tốn kém nhưng mang lại hiệu suất cao trong việc nâng cao chất lượng việc làm, nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm, dịch vụ và giảm ngân sách hoạt động giải trí.

Theo VietQ