Đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2019 | 16:16 - Lượt xem: 1423

Sáng ngày 29/5, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ngày 6/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Quyền Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy, Tổng cục TCĐLCL trình bày tại hội thảo. 

Để triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, ngày 24/02/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-BKHCN về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, trong đó giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số “số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” và chỉ số “số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam.

Theo đó, để hoàn thiện đề xuất các giải pháp cải thiện những chỉ số nói trên, sáng ngày 29/5, Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Nội dung buổi hội thảo xoay quanh hai vấn đề chính: Đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số số chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Nội dung này do bà Nguyễn Thị Mai Hương – Quyền Vụ trưởng Vụ Đánh giá HCHQ, Tổng cục TCĐLCL phụ trách; Tiếp đó là vấn đề Hiện trạng xây dựng, áp dụng, chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 tại Việt Nam do bà Trần Thị Ngọc Anh – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Tổng cục TCĐLCL phụ trách.

Tại hội thảo, TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết: “Trong 2 năm 2017 và 2018, Tổng cục TCĐLCL đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp cho việc cải thiện 2 chỉ số này như xã hội hóa hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 9001, ISO 14001; thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận HTQL theo ISO 9001, ISO 14001 để giảm thời gian giải quyết hồ sơ; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ số “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” và chỉ số “Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” đã được cải thiện và tăng theo các năm”.

Cũng theo Tổng cục TCĐLCL, trong báo cáo công bố của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 2 bậc lên vị trí 45/126 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng. Thứ hạng này đã cải thiện tăng 2 bậc so với năm 2017, tăng 14 bậc so với năm 2016.

Quan trọng hơn, Việt Nam có điểm số cao trong cả 7 trụ cột, đều cao hơn mức trung bình, trong đó chỉ số “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” của Việt Nam lần lượt đạt giá trị 2,3, điểm 16,56, xếp thứ 46; và chỉ số “Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” của Việt Nam đạt giá trị 8,7, điểm 20,78, xếp thứ 40.

Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện các chỉ số nói trên, các giải pháp vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất.

Nguyễn Hồng