Đẩy mạnh phối hợp hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Bộ VHTT&DL

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 25, 2020 | 16:25 - Lượt xem: 965

Ngày 25/8/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và thảo luận Kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) năm 2021.

TS Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và TS Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cùng thành viên hai đơn vị tham dự buổi làm việc.

TS Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) trao đổi về kết quả hoạt động trong lĩnh vực TCĐLCL năm 2019. 

Những năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong xây dựng, triển khai các văn bản QPPL; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; công tác quản lý nhà nước về đo lường; công tác đánh giá sự phù hợp, quản lý chất lượng về sản phẩm, hàng hóa; xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001; công tác TBT, HTQT… luôn được thực hiện tốt.

Theo TS Nguyễn Thế Hùng, năm 2019 đã trình công bố 15 TCVN, năm 2020, ước tính công bố 34 TCVN thuộc lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc đề xuất xây dựng TCVN đã bám sát theo danh mục tiêu chuẩn quốc gia, chấp nhận hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tham khảo hệ thống tiêu chuẩn khu vực (EN) tương ứng.

Thực hiện áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001 vào toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã và đang xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Tuy nhiên, theo ông Hùng các hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001; việc triển khai xây dựng hệ thống TCVN hiện nay còn khá mới mẻ đối với các ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Do vậy, việc triển khai các TCVN chuyên sâu hay QCVN còn nhiều khoảng trống cần được bổ sung trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đo lường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới triển khai thực hiện ở bước rà soát, thống kê danh mục các thiết bị đo thành tích thể thao. Do tính chất sử dụng thiết bị đo thành tích thể thao chủ yếu phục vụ công tác chuyên môn nên các phương tiện đo do các Trung tâm huấn luyện quốc gia quản lý và chưa thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nên gây khó khăn cho công tác thanh kiểm tra về đo lường, ông Hùng cho biết.

TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo Vụ trưởng Vụ KHCN Nguyễn Thế Hùng, kế hoạch công tác năm 2021 trong lĩnh vực TCĐLCL, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Các hoạt động như quản lý nhà nước về đo lường; công tác đánh giá sự phù hợp, quản lý chất lượng về sản phẩm, hàng hóa; xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001; công tác TBT, HTQT… sẽ được chú trọng nhiều hơn. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, Tổng cục TCĐLCL trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng SPHH thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa hai đơn vị, đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy hơn nữa hoạt động TCĐLCL trong năm 2021. Theo đó, ông Hiệp đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chức năng của Bộ theo Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục rà soát và thực hiện kiểm soát các phương tiện đo, thiết bị đo sử dụng trong lĩnh vực thể thao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001 cho cán bộ, công chứ, viên chức, người lao động thuộc Bộ… 

“Trong thời gian tới, Tổng cục TCĐLCL sẽ phối hợp thực hiện như cử chuyên gia đào tạo, hỗ trợ quá trình xây dựng giáo trình đào tạo… để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao về HTQLCL cho công chức phụ trách ISO của các Bộ, ngành”, ông Hiệp cho biết.

Bảo Anh