Đẩy mạnh phối hợp công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Bộ Thông tin và Truyền thông

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Chín 19, 2020 | 11:55 - Lượt xem: 1069

Ngày 18/9, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc về kế hoạch công tác TCĐLCL năm 2021 với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh và Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ Thông tin và Truyền thông – TTTT) Đinh Quang Trung đồng chủ trì buổi làm việc.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 và giai đoạn 2016- 2020, ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ TTTT) cho biết, về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, đã tổ chức rà soát Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2, ban hành Danh mục mới thay thế và có hiệu lực từ 1/7/2020, trong đó đã cắt giảm chứng nhận hợp quy đối với 06 sản phẩm hàng hóa.

Tính cả 3 đợt rà soát các năm từ 2018, 2019, 2020, Bộ TTTT đã rà soát cắt bỏ 35 SPHH và cắt giảm chứng nhận hợp quy đối với 43 SPHH trên tổng số 108 SPHH tại Danh mục mặt hàng kiểm tra chất lượng chuyên ngành, tỷ lệ cắt giảm là 78/108 SPHH (chiếm 72%). Do vậy, Bộ TTTT đã đạt được mục tiêu “Hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc Danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành” theo Nghị quyết 02/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc về kế hoạch công tác TCĐLCL năm 2021. 

Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũng sửa đổi, bổ sung quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và TT, trong đó sửa đổi về quy định chứng nhận hợp quy, thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy để tháo gỡ vướng mắc khó khăn thực tế của doanh nghiệp, sản xuất nhập khẩu.

Về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ TTTT đã xây dựng và đề nghị Bộ KH&CN công bố 72 TCVN, các TCVN đã đề nghị công bố tập trung vào các tiêu chuẩn về an toàn thông tin, dữ liệu âm thanh hình ảnh, tiêu chuẩn về Ipv6, tiêu chuẩn đánh giá kiểm thử phần mềm… các TCVN này là căn cứ kỹ thuật để quản lý chất lượng của Bộ, ông Trung cho biết.

Về kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) phục vụ mục tiêu quản lý về sản phẩm hàng hóa dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, ông Trung cho biết, trong giai đoạn 2016-2020 Bộ TTTT đã tổ chức xây dựng mới và sửa đổi 33 QCVN trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin như QCVN cho thiết bị trạm gốc, trạm lắp và thiết bị đầu cuối di động 4G LTE; QCVN về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, QCVN về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành…

Trong năm 2020, Bộ TTTT triển khai kế hoạch xây dựng QCVN gồm 10 QCVN, đến nay đã có 3 QCVN được ban hành.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh tại buổi làm việc. 

Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN – Bộ TTTT Đinh Quang Trung trao đổi về kế hoạch thực hiện công tác TCĐLCL của Bộ năm 2020, định hướng năm 2021. 

Đánh giá cao các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác xây dựng TCVN, QCVN trong thời gian tới đề nghị Bộ TTTT thực hiện lồng ghép phổ biến, tuyên truyền và thực hiện các QPPL lĩnh vực đo lường như Đề án 996 “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030”, Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Nghiên cứu đề xuất các loại phương tiện đo, phương tiện có chức năng đo phải được kiểm soát về đo lường để Bộ KH&CN ban hành theo quy định của Luật Đo lường như: thiết bị đo lường tính giá cước, thiết bị đo lường sử dụng đo kiểm thiết bị viễn thông, tần số vô tuyến điện…

Ông Linh cũng lưu ý Bộ TTTT cần tuân thủ các yêu cầu liên quan đến bản quyền tiêu chuẩn, phối hợp với Tổng cục lập kế hoạch dịch chuyển, chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài, thống nhất trao đổi về vấn đề bản quyền với các tổ chức tiêu chuẩn hóa khu vực và các tổ chức tiêu chuẩn hóa nước ngoài như CEN, BSI, ASTM, JISC, KATA, ASME…

Lãnh đạo Tổng cục tặng sách Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Vụ KH&CN và đại diện hai đơn vị. 

Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũng cần phát triển hợp tác với tổ chức quốc tế GS1 trong lĩnh vực áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền. Bổ sung nội dung nhằm triển khai tốt Đề án 100 của Chính phủ về truy xuất nguồn gốc.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Tổng cục TCĐLCL) nhấn mạnh việc triển khai Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030. Ông Thắng cho biết, Chương trình Năng suất chất lượng giai đoạn mới không có các dự án thành phần, Bộ KH&CN sẽ đưa ra định hướng và các bộ ngành sẽ xây dựng kế hoạch cho bộ ngành mình triển khai thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất một số đề xuất phối hợp công tác giữa Bộ TTTT, Tổng cục TCĐLCL và sẽ tiếp tục triển khai tốt trong thời gian tới.

Bảo Anh