Đẩy mạnh hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 19, 2019 | 17:13 - Lượt xem: 1131

Ngày 19/11, Buổi thảo luận kế hoạch công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) đã được tổ chức.

Tham dự phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng TCĐLCL, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Phía Bộ NN và PTNT có bà Nguyễn Giang Thu – Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng TCĐLCL phát biểu tại buổi thảo luận. 

Tại buổi thảo luận, đại diện Bộ NN và PTNT đưa ra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện năm 2019; định hướng mục tiêu các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020.

Về tình hình thực hiện kế hoạch công tác TCĐLCL, Bộ ban hành 05 QCVN, công bố và đề nghị công bố 49 tiêu chuẩn quốc gia, gồm: BVTV 01 TCVN, đất sản xuất nông nghiệp: 02 TCVN, phân bón: 04 TCVN, chăn nuôi: 03 TCVN, thú ý: 23 TCVN, thủy sản: 01 TCVN, lâm nghiệp: 08 TCVN, thủy lợi: 07 TCVN, bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện để công bố 41 TCVN và nghiệm thu thẩm tra hồ sơ 38 TCVN.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ đã ban hành 05 QCVN, hoàn thiện để công bố 49 TC; đến ngày 20/8/2019, ngành NN và PTNN có 988 TCVN và 217 QCVN, gồm các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Về tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp, công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, Bộ đã tổ chức thử nghiệm trong đó 85 tổ chức đăng ký hoạt động thử nghiệm trên nhiều đối tượng cụ thể như: 14 tổ chức thử nghiệm thức ăn chăn nuôi  và thủy sản, 7 tổ chức thử nghiệm phân bón, 16 tổ chức thử nghiệm giống cây trồng, 5 tổ chức thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, 23 tổ chức xét nghiệm bệnh động vật và thủy sản, 5 tổ chức thử nghiệm thuốc thú ý, 4 tổ chức thử nghiệm các nguyên vật liệu khác; 2 tổ chức thử nghiệm máy và thiết bị, 18 tổ chức thử nghiệm thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ tổ chức chứng nhận: 25 tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận trong đó 02 tổ chức hoạt động chứng nhận về thức ăn chăn nuôi, 4 tổ chức hoạt động  về chứng nhận máy và thiết bị nông nghiệp, 6 tổ chức hoạt động về chứng nhận thực phẩm, 6 tổ chức hoạt động về chứng nhận về phân bón, 4 tổ chức hoạt động về chứng nhận thuốc thú ý, 2 tổ chức hoạt động về chứng nhận về thuốc bảo vệ thực vật, 4 tổ chức hoạt động về chứng nhận về giống cây trồng, 1 tổ chức hoạt động về chứng nhận về giống vật nuôi. Về tổ chức giám định: 02 tổ chức đăng ký hoạt động giám định trong đó 01 tổ chức giám định chất lượng máy, thiết bị nông nghiệp, 01 tổ chức giám định muối.

Về công tác TBT, Bộ xây dựng cơ sở dữ liệu, tiếp tục cập nhật, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm trên cổng thông tin điện tử của Bộ NN và PTNT.

Bà Nguyễn Giang Thu (giữa) – Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ NN và PTNT.

Về định hướng xây dựng kế hoạch TCĐLCL năm 2020, Bộ sẽ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho từng nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình phục vụ kiểm tra chuyên ngành. Tổ chức rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện có, bổ sung xây dựng theo yêu cầu của thực tiễn để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Đối với công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá phù hợp, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật quản lý chất lượng ATTP hài hòa với các chuẩn mực quốc tế và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, đảm bảo ATTP.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của Bộ, ngành theo các QCVN do Bộ, ngành ban hành. Tiếp tục quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định và công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng theo kế hoạch.

Cũng tại buổi thảo luận, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cùng bàn bạc và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà phía Bộ NN và PTNT gặp phải, trong đó cơ bản Bộ đã có sự phối hợp tốt với Tổng cục trong công tác xây dựng, triển khai các văn bản QPPL, xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; công tác quản lý nhà nước về đo lường; công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp; triển khai Chương trình quốc gia NSCL và công tác TBT.

Ngoài ra, phía Tổng cục cũng mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động TCĐLCL giữa 2 đơn vị trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ NN và PTNT

Hồng Vân