Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 19, 2022 | 17:01 - Lượt xem: 1467

Trong tháng 5 năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cơ bản kịp thời theo kế hoạch; tham gia phối hợp tốt với UBND TP. Phan Thiết kiểm tra về đo lường với đối các cơ sở buôn bán hải sản; công tác báo cáo định kỳ được thực hiện đầy đủ; thực hiện trực SSCĐ bảo vệ cơ quan đảm bảo an toàn; việc cung cấp các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên website Chi cục được thực hiện có kết quả; công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót. 

Về công tác tham mưu: Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012; Công văn cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động TBT năm 2021; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022; báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận; công văn đăng ký danh sách xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2022; cử công chức tham gia Đoàn thanh tra chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu do Sở Công Thương chủ trì.

Tham mưu Sở KH&CN góp ý các dự thảo: Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh năm 2022; Báo báo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Về tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực: Cử 02 viên chức tham gia khóa đào tạo kiểm định viên phương tiện đo tiêu cự kính mắt, 01 công chức tham dự Hội nghị tập huấn các quy định pháp luật mới về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

Trong tháng 5, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cơ bản kịp thời theo kế hoạch. (ảnh minh họa)

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Xây dựng dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 1 năm 2022: Mua 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong và gửi Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 để thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Công tác quản lý đo lường: Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Kinh tế với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm, tội phạm về hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Cử công chức, viên chức tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì.

Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên tập, đăng tải 17 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 07 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra: Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thành phố Phan Thiết chủ trì kiểm tra tại 05 cơ sở buôn bán hải sản. Kết quả, không có cơ sở vi phạm về đo lường.

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Chuẩn bị các nội dung tập huấn các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND xã.

Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Báo cáo thực hiện định biên lao động năm 2022 và xây dựng Kế hoạch định biên lao động năm 2023; Báo cáo đánh giá triển khai thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng hồ sơ đăng ký cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Tiếp tục bổ sung hồ sơ phục vụ đánh giá chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 473 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 1.420 lượt phương tiện đo và đo 150 điểm điện trở tiếp đất.

Công tác tổng hợp: Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC; báo cáo việc thực hiện biên chế năm 2022 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2023; phục vụ Đoàn thanh tra về công tác phòng chống tham nhũng tại Chi cục do Sở KH&CN chủ trì. Thông báo Lịch tiếp công dân của Chi cục trong năm 2022. Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Chi cục năm 2022. Tổ chức trực SSCĐ, bảo vệ cơ quan trong dịp Kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5). Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 5/2022, Chi cục cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong tháng 6/2022 với những nội dung trọng tâm sau: Thứ nhất, tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa theo Kế hoạch được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt trong năm 2022.

Thứ hai, tham gia phối hợp Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì. Tham gia Đoàn thanh tra lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh do Sở Công thương chủ trì.

Thứ ba, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012; hoàn chỉnh Tờ trình và hồ sơ gửi UBND tỉnh ban hành.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022.

Thứ năm, tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của các phòng, đơn vị thuộc Sở và lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan đối với Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thứ sáu, tổ chức 01 lớp đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp. Lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn truy xuất nguồn gốc.

Thứ bảy, triển khai tổ chức 02 lớp tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan trong năm 2022.

Thứ tám, triển khai kế hoạch kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan.

Thứ chín, triển khai các hoạt động mở rộng xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND xã.

Thứ mười, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL gửi hồ sơ đăng ký cấp phép tiến hành công việc bức xạ; rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận lại hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; chuẩn bị phục vụ đánh giá chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT (theo chương trình của Cục QLCLNLTS).

Thiên Hòa