Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Đồng Tháp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 13, 2020 | 14:21 - Lượt xem: 1309

 Chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện các hoạt động kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 08 cơ sở trong tháng 2 năm 2020.

Theo báo cáo từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 02 năm 2020, Chi cục đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó góp ý các dự thảo: Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp; Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030; Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2021 (Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 20/11/2017, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2019 và Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 09/12/2016).

Ảnh minh họa. 

Chi cục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật Phát hành văn bản tuyên truyền Thông tư số 07/2019/TT BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/ TT-BKHCN.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục đã thực hiện các hoạt động kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 08 cơ sở; Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho 01 doanh nghiệp, cụ thể:

Về đo lường, Chi cục tiến hành kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh thuốc thú y và thức ăn cho gia súc, thủy sản. Kết quả: Các hàng hóa được kiểm tra phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đo và nhãn hàng hóa. Bên cạnh đó, kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả: Tất cả cột đo xăng dầu của các cơ sở được kiểm tra đều phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Ngoài ra, kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng 03 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng). Kết quả: Chất lượng các mẫu được kiểm tra phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 02 năm 2020, chi cục tiếp tục tham mưu Sở triển khai các kế hoạch về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục tiếp tục khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo kế hoạch năm 2020.