Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Đồng Tháp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 13, 2020 | 11:31 - Lượt xem: 1213

Trong tháng 4, chi cục Đồng Tháp tiến hành kiểm định 2.557 phương tiện đo. Trong đó, 2332 phương tiện đạt chuẩn và còn lại 225 phương tiện không đạt.

Theo báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 tại chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) Đồng Tháp, về công tác tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ Ban hành Công văn số 151/SKHCN-TĐC ngày 09/3/2020 về việc đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 đến các tổ chức, doanh nghiệp; Ban hành Kế hoạch số 127/KH-SKHCN và Công văn số 180/SKHCN-TĐC gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra, khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa,  vì tác động của dịch covid 19 nên các hoạt động kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường trong tháng 4 năm 2020 chưa được thực hiện theo kế hoạch đề ra (tạm thời phải lùi thời gian kiểm tra, khảo sát ).Tiếp đó, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã tiến hành kiểm định 2.557 phương tiện đo .

Về ISO hành chính, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị cấp xã chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và tổng hợp các kế hoạch duy trì các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện.  Hoạt động phối hợp – Cử công chức tham gia Đoàn Thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì .Tiến hành thanh tra 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu.  Cử công chức tham gia kiểm tra hiện trạng 01 xe ô tô của BQLDA ĐTXD Công trình Giao thông tỉnh Đồng Tháp và 01 xe ô tô chuyên dùng của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hồng Ngự theo các công văn yêu cầu phối hợp của Sở Tài chính.

Trong phương hướng và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020, về hoạt động tham mưu, tuyên truyền, chi cục góp ý đối với Dự thảo Quyết định phê duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. – Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chi cục thực hiện kế hoạch Kiểm tra và khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường.  Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thưởng chất lượng quốc gia của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh.  Ngoài ra, tổng hợp thông tin các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, tham mưu Sở triển khai kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.