Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn chất lượng tại Đồng Tháp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Một 22, 2020 | 12:36 - Lượt xem: 1451

Chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp tiến hành thanh tra 08 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Trong đó, 01 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vi phạm về sự phù hợp đối với lượng hàng đóng gói sẵn.

Trong báo cáo tháng 1 năm 2020, về hoạt động tham mưu, tuyên truyền, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó, ban hành công văn để lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự thảo Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025; Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục sau khi đã tách Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra khỏi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Quyết định số 62/2018/QĐUBND-TL ngày 21/6/2018 của UBND Tỉnh.

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chi cục đã cập nhật Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, trên trang thông tin điện tử của Chi cục TĐC.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chi cục kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-TĐC ngày 16/12/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. Chi cục thành lập đoàn kiểm tra: tổng số 05 cơ sở, trong đó: 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện – điện tử.

Kết quả: Các cơ sở được kiểm tra đều đạt các yêu cầu về đo lường và nhãn hàng hóa. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã lấy 02 mẫu xăng RON 95-III thử nghiệm chất lượng (đang chờ kết quả thử nghiệm).

Ảnh minh họa. 

Bên cạnh đó, về ISO hành chính, chi cục lập Dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020; Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco;

Ngoài ra, trong hoạt động phối hợp, chi cục cử 02 công chức tham gia cùng Đoàn Thanh tra (theo Quyết định số 267/QĐSKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Tiến hành thanh tra 08 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả: 01 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vi phạm về sự phù hợp đối với lượng hàng đóng gói sẵn.

Trong hoạt động khác, cử công chức của Chi cục tham gia 06 Hội đồng định giá tại sản do Sở Tài chính chủ trì; tham gia 01 Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tháng 2 năm 2020, về hoạt động tham mưu, tuyên truyền chi cục tiếp tục góp ý dự thảo Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chi cục thực hiện kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn; Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường theo kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm, Đơn vị tư vấn tổ chức đào tạo chuyển đổi và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính theo Kế hoạch số 20/KH-UBND.

Hồng Vân