Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Công an

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 14, 2020 | 22:17 - Lượt xem: 1463

Ngày 14/7, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc với Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an (Bộ Công an) liên quan đến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch TCĐLCL trong năm 2020 và định hướng 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an (Bộ Công an) đã trình bày kế hoạch hoạt động TCĐLCL năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Theo đó, về công tác xây dựng tiêu chuẩn, phía Bộ Công an đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố 7 TCVN và tiếp tục đề xuất công bố 14 TCVN thuộc kế hoạch phê duyệt 2018 và 2019, tổ chức triển khai 7 TCVN thuộc kế hoạch năm 2020.

Đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, năm 2019 và 2020, Bộ Công an đã ban hành 02 QCVN và đang tiếp tục triển khai xây dựng, ban hành QCVN về hệ thống và phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Đối với tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực an ninh, giai đoạn 2016-2020, Bộ Công an đã ban hành 198 TCVN – AN và TCCS – AN. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã ban hành 13 TCCS – AN và đang phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp thẩm định 11 TCCS – AN trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành. Bộ tiếp tục triển khai xây dựng hơn 40 TCCS-AN đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt năm 2018 và năm 2019. Năm 2020, đang thẩm tra 25 đề cương TCVN và TCCS-AN trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt.

Về công tác quản lý chất lượng, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ đã tiếp nhận và làm thủ tục thông quan hơn 200 lô hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2. Năm 2020, trong 6 tháng đầu, đơn vị tiếp nhận và xử lý làm thủ tục thông quan cho 12 lô hàng nhóm 2 thuộc Thông tư 18/12/2019/TT-BCA ngày 26/3/2019 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Về công tác quản lý đo lường, đơn vị đã phối hợp với Viện Đo lường thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn cho hàng nghìn lượt máy bắn tốc độ và máy đo nồng độ cồn tại Công an các đơn vị, địa phương. Phối hợp với Viện Trang thiết bị y tế, Bộ Y tế kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo y tế…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an, Bộ Công an (thứ 3 từ trái qua)

Trong năm 2020, Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đo lường, đồng thời đầu tư, trang bị năng lực đo lường, thử nghiệm và kiểm chuẩn trong lĩnh vực điện viễn thông tin học. Ngoài ra, tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác đo lường tại Công an các đơn vị địa phương.

Bên cạnh những điểm tích cực, phía Bộ Công an cũng gặp không ít khó khăn về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Công an các đơn vị địa phương chưa được chú trọng, việc triển khai công tác này chỉ tập trung tại một  số ít đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác TCĐLCL còn thiếu, lực lượng cán bộ tham gia còn chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng, chưa tổ chức được tập huấn phổ biến chuyên môn về công tác TCĐLCL cho công an các đơn vị địa phương và kinh phí cho hoạt động này còn hạn hẹp.

Phía Bộ Công an cũng đề xuất kiến nghị tăng cường phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với công tác hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn đối với các thiết bị đo lường; bên cạnh đó, tạo điều kiện để cán bộ chiến sỹ được tham gia các lớp tập huấn về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trong định hướng mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật,  tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, Tổng cục TCĐLCL trong việc tổ chức, xét duyệt kế hoạch xây dựng TCCS-AN, TCVN và QCVN để đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch TCVN và QCVN tuân thủ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng thuộc lĩnh vực Bộ Công an xử lý. Ngoài ra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường và tiếp tục đầu tư trang thiết bị năng lực đo lường, thử nghiệm, kiểm chuẩn trong lĩnh vực điện tử viễn thông, tin học. Xây dựng kế hoạch kiểm tra về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đặc thù trong Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa hai bên. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa để đạt những hiệu quả cao hơn.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục TCĐLCL đã cùng bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà phía Bộ Công an gặp phải; đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí các đề xuất về công tác phối hợp, triển khai đẩy mạnh các hoạt động TCĐLCL giữa 2 đơn vị trong thời gian tới.

Theo VietQ