Đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 8, 2020 | 9:24 - Lượt xem: 932

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã cải thiện đáng kể năng lực sản xuất, kinh doanh và đạt mức tăng trưởng cao về cả sản lượng, doanh số và lợi nhuận tại nhiều doanh nghiệp.

Khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, mục tiêu mà Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên hướng đến là sắp xếp các hoạt động của đơn vị hợp lý, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, tiện lợi, giúp nâng cao hiệu quả lao động, nâng cao năng suất và chất lượng điều trị.

Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên thuộc chương trình Năng suất chất lượng năm 2019.

Ngay từ đầu, khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, lãnh đạo Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt, giúp lãnh đạo kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc. Việc chuẩn hóa các quy trình hoạt động sẽ giúp nâng cao hiệu quả lao động, góp phần cải thiện tốt đời sống người lao động, giúp nâng cao năng suất và chất lượng điều trị, góp phần phát triển Bệnh viện.  

Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty của Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk gần đây cho thấy, về cơ bản Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên đã triển khai xây dựng hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015, gồm: Sổ tay chất lượng, các quy trình chung (Kiểm soát thông tin dạng văn bản; Quản lý rủi ro, cơ hội; Đánh giá nội bộ; Họp xem xét của lãnh đạo; Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục) và quy trình nội bộ.

Việc triển khai xây dựng quy trình giúp Công ty quản lý, điều hành, giải quyết các công việc một cách khoa học trong mọi phương diện hoạt động, kinh doanh. Sau khi xây dựng sẽ tổ chức đánh giá nội bộ để khắc phục các điểm không phù hợp và thực hiện công bố theo quy định.

Hoạt động xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên diễn ra cùng với Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ISO 9001:2015.

Các chuyên gia của đơn vị tư vấn đã phân tích những điều khoản chính của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn đánh giá nội bộ, lập kế hoạch đánh giá nội cũng như thu thập bằng chứng tại các khoa, phòng chức năng của Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên nhằm khắc phục sau đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trong thời gian tới, đơn vị tư vấn tiếp tục hướng dẫn Công ty hoàn thiện các nội dung để đưa vào đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và xây dựng các kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong những năm tiếp theo.

 Ảnh minh họa.

Hay tại công ty TNHH MTV Xăng dầu BR-VT với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Công ty đã sớm áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và được tổ chức Bureau Veritas cấp giấy chứng nhận thực hiện, duy trì tốt tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó, Công ty Xăng dầu BR-VT cũng áp dụng các công cụ hỗ trợ như Eoffice hay quản lý nhân sự PHR 2.0 để chuẩn hóa, số hóa hoạt động quản lý.

Năm 2019, công ty đã triển khai hệ thống 5S và KPIs cho từng phòng ban và toàn thể công ty. Tại các đơn vị thực hiện, việc quản lý, sắp xếp đồ dùng dụng cụ trở nên khoa học hơn. Hiệu quả công việc tăng, môi trường làm việc được cải thiện, ý thức người lao động cũng nâng cao hơn.

Tại các cửa hàng xăng dầu và kho K2, hàng năm đều được lập báo cáo giám sát môi trường, đo đạc các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lao động, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh công nghiệp nơi làm việc, đảm bảo môi trường sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty luôn có sự tăng trưởng. Cụ thể, sản lượng xăng dầu tăng hơn 11% so với đầu nhiệm kỳ (từ 212.853 m khối năm 2015 lên 273.655 m khối năm 2019); tổng doanh thu tăng từ 2.584 tỷ đồng năm 2015 lên 3.557 tỷ đồng năm 2019; Nộp ngân sách năm 2019 là 720 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt hơn 108 tỷ đồng, bằng 495% so với đầu nhiệm kỳ.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, công ty không ngừng phát triển về quy mô và phạm vi hoạt động, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, liên tục cải tiến, nâng cao trình độ quản lý đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Hà My