Dầu nhờn động cơ đốt trong phải áp dụng QCVN từ 15/12

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 29, 2018 | 14:23 - Lượt xem: 1394

QCVN 14:2018/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 06/TT-BKHCN.

Dầu nhờn đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao tuổi thọ của động cơ đốt trong. Tuy dầu nhờn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí bảo trì, bảo dưỡng xe nhưng phần lớn các trường hợp hư hỏng động cơ xe bắt nguồn từ việc sử dụng dầu nhờn không đảm bảo chất lượng.  

Dầu nhờn động cơ đốt trong phải áp dụng QCVN 14 từ 15/12

Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN; Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020.