Đâu là giải pháp giải quyết nạn rác thải tro xỉ?

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 6, 2018 | 16:05 - Lượt xem: 1253

Theo thống kê, hiện mỗi năm các nhà máy nhiệt điện tiêu thụ 176 triệu tấn than và thải ra 35 triệu tấn tro xỉ. Trong số này chỉ có 10% được thu gom sử dụng, 90% còn lại vẫn thực hiện chứa hoặc chôn lấp. Từ những khó khăn trong việc đưa ra giải pháp thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – TCVN 12249:2018. Việc ban hành Tiêu chuẩn nhằm mục đích giám sát và kiểm tra chất lượng đối với Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp. Góp phần giải quyết tình trạng tro, xỉ đang tồn đọng tại bãi thải của các Nhà máy nhiệt điện hiện nay.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, tiêu chuẩn được ban hành sẽ xử lý căn bản khối lượng rác thải tro xỉ từ các trung tâm nhiệt điện để đảm bảo dung tích kho bãi chứa trong hoạt động vận hành tại các nhà máy hiện nay.

Giải pháp sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp nền là khả thi, vì khi đó sẽ  tiêu thụ được khối lượng lớn tro xỉ làm vật liệu thay thế các nguồn vật liệu thiên nhiên khác có ý nghĩa thực tiễn kinh tế và làm giảm tác động gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn được ban hành chính là một giải pháp tối ưu để giải quyết nạn rác thải tro xỉ.

 Trước tình hình đó, nhiều nhà máy đã áp dụng công nghệ để xử lý tro xỉ làm vật liệu xây dựng cho hiệu quả cả mặt kinh tế và môi trường.

Trương Vân