Đặt tính bền vững làm tâm điểm của mọi chương trình xây dựng tiêu chuẩn

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 8, 2022 | 9:07 - Lượt xem: 975

ISO Guide 84 – Hướng dẫn mới của ISO sẽ giúp đảm bảo những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu được đề cập trong mọi tiêu chuẩn mới được xây dựng.

Chưa bao giờ chúng ta nhận thức được vấn đề về môi trường rõ nét như trong thời gian thế giới bị phong tỏa do đại dịch hiện nay. Con người cũng nhận thức nhiều hơn việc mô hình kinh tế hiện tại khiến nhiệt độ trái đất dần tăng lên và điều này sẽ còn tiếp tục tạo sự tàn phá đối với thời tiết và cả cộng đồng xã hội. Biến đổi khí hậu là có thực và chúng ta phải giải quyết những tác động của nó bằng cách hành động ngay không chậm trễ.

Với nhận thức này, Nhóm đặc trách điều phối về biến đổi khí hậu của ISO (CCC TF7) mới đây đã xây dựng một hướng dẫn cho các nhà tiêu chuẩn hóa để tính đến việc đưa nội dung biến đổi khí hậu vào các tiêu chuẩn mới trong quá trình biên soạn. ISO Guide 84, Hướng dẫn đề cập đến biến đổi khí hậu trong tiêu chuẩn, đưa ra cách tiếp cận hệ thống, các nguyên tắc có liên quan và thông tin hữu ích để giúp những nhà tiêu chuẩn hóa đề cập đến những tác động, rủi ro và cơ hội do biến đổi khí hậu vào trong các tiêu chuẩn.

Nick Blyth, Trưởng nhóm CCC TF7 xây dựng hướng dẫn, cho rằng: mọi ngành nghề đều cần phải giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là Guide 84 có thể giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết trong toàn bộ cộng đồng tiêu chuẩn hóa, chứ không chỉ những người tham gia vào việc xây dựng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.

Nó có liên quan đến các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, do đó cuối cùng sẽ giúp các tổ chức xây dựng khả năng phục hồi và tính sẵn sàng đối với các tác động của khí hậu trong tương lai cũng như giải quyết các rủi ro và cơ hội chuyển đổi carbon thấp.

Hướng dẫn này còn khuyến khích việc soát xét các tiêu chuẩn hiện hành nếu như chưa tính đến các vấn đề về biến đổi khí hậu, để từ đó có được sự dịch chuyển lớn hơn hướng đến tính bền vững ở mọi nơi. Việc sử dụng hướng dẫn này cũng sẽ dẫn đến sự đóng góp lớn hơn vào việc đạt được 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. ISO Guide 84 do nhóm đặc trách CCC TF7 thuộc Ban Quản lý kỹ thuật (TMB) của ISO xây dựng. Hướng dẫn này được sử dụng cùng với ISO Guide 82, Hướng dẫn đề cập đến tính bền vững trong tiêu chuẩn.

Theo VietQ