Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiêu chuẩn hóa

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 17, 2023 | 8:35 - Lượt xem: 527

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Chương trình 712), trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”, các khóa đào tạo, nâng cao năng lực tiêu chuẩn hóa tiếp tục được thực hiện với mục tiêu phục vụ sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực tiêu chuẩn hóa của quốc gia.

Hiện nay, vai trò, tầm quan trọng và đóng góp của tiêu chuẩn đã được thừa nhận rộng rãi. Tiêu chuẩn có mặt trong mọi mặt đời sống, trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh; phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, vận hành sản xuất, thử nghiệm, quản lý chất lượng; hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,… Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ hiện nay, nhu cầu đối với tiêu chuẩn ngày càng cao và đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn.

Để triển khai chất lượng và hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn hóa ở các cấp từ cơ sở, quốc gia, khu vực và quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào công tác tiêu chuẩn hóa là vấn đề cần được đặc biệt chú trọng. Chúng ta cần xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia đủ năng lực, am hiểu về quy định nghiệp vụ cũng như các kỹ năng cần thiết trong tiêu chuẩn hóa. Muốn làm được điều này, hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần được quan tâm thỏa đáng.

Đáp ứng yêu cầu này, trong tháng 2 và tháng 3/2023, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức 2 khóa đào tạo cho thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và 3 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm củng cố kỹ năng, nghiệp vụ để tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động tiêu chuẩn hóa cơ sở, quốc gia, khu vực và quốc tế. Tổng số đã có hơn 190 cán bộ đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tham dự và hoàn thành các khóa đào tạo.

Một mặt các khóa đào tạo đã trực tiếp bổ sung cho cán bộ tiêu chuẩn hóa những kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ, phục vụ cho hoạt động tiêu chuẩn hóa ngày một hiệu quả hơn. Mặt khác, các khóa đào tạo là nơi các thành viên Ban kỹ thuật và cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành, địa phương có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia, trao đổi về các tình huống gặp phải, hướng xử lý, khắc phục các khó khăn trong thực tiễn triển khai công việc.

Tùy theo đối tượng và cấp độ đào tạo, nội dung chính của các khóa cơ bản tập trung vào cung cấp thông tin thiết yếu như quy định, nguyên tắc, quy trình, phương thức, nghiệp vụ… về tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chuẩn hóa cơ sở và đánh giá sự phù hợp. Khóa nâng cao khai thác thêm các kiến thức cập nhật, kỹ năng tham gia tiêu chuẩn hóa quốc tế. Các khóa đào tạo được triển khai đều nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía học viên.

Đối tượng thành viên mới tham gia các Ban kỹ thuật được trang bị sẵn sàng những kiến thức căn bản; các thành viên đã có thâm niên tham gia BKT được cập nhật và trang bị thêm kỹ năng cần thiết để hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong cả việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. Một điểm mới trong nhiệm vụ này là các khóa đào tạo dành cho cán bộ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp được triển khai dưới hình thức trực tuyến, tạo ra cơ hội tiếp cận tốt cho các học viên ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xa.

Trong vai trò của cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động tiêu chuẩn hóa, Tổng cục TCĐLCL đã, đang và sẽ là cơ quan đầu mối quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực tiêu chuẩn hóa quốc gia thông qua việc tổ chức các hoạt động phổ biến, đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cũng như chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm, giúp các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có đủ năng lực để hoạt động một cách chất lượng, hiệu quả không chỉ riêng trong những ngành, lĩnh vực tiêu chuẩn hóa đang đảm trách mà còn nâng cao năng lực tiêu chuẩn hóa chung của quốc gia, đồng thời giúp lan tỏa, nâng cao nhận thức về vai trò và quyền lợi của các bên liên quan trong việc tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa cả trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh về các khóa đào tạo tiêu chuẩn hóa được triển khai đầu năm 2023:

Theo VietQ