Đào tạo “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” tại Đà Nẵng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 21, 2018 | 10:17 - Lượt xem: 1641

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN Đà Nẵng đã tổ chức khóa đào tạo “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” với sự tham gia của gần 50 học viên đến từ 35 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN đã tổ chức khóa đào tạo “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” với sự tham gia của gần 50 học viên đến từ 35 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố…
Toàn cảnh lớp đào tạo
Tại lớp đào tạo, ông Nguyễn Ngọc Thi, Giám đốc Chi nhánh Viện Năng suất Việt Nam tại Đà Nẵng đã giúp cho các doanh nghiệp nắm được cách thức tiến hành hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Khóa học đánh giá nội bộ được xây dựng dựa vào điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 là tư duy dựa trên rủi ro để giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn, quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả. Do đó, việc đánh giá nội bộ hệ thống ISO 9001 được xem như là thước đo tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp./.
(Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng)