Đào tạo Chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 7, 2021 | 9:43 - Lượt xem: 933

Nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá phục vụ cho hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) thời gian tới, từ ngày 03-17/3/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Bình Định và TP Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức 03 Khoá đào tạo Chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho các Hội đồng sơ tuyển các tỉnh/thành phố trong cả nước. Đã có trên 100 đại diện cho các Hội đồng Sơ tuyển (HĐST), doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá GTCLQG từ 30 tỉnh/thành phố tham dự các khóa đào tạo trên.

Tại các khóa đào tạo, các học viên tham dự đã được trang bị các kiến thức về Các mô hình Giải thưởng Chất lượng trên thế giới và Việt Nam, các tiêu chí của GTCLQG, các kỹ năng đánh giá doanh nghiệp theo các tiêu chí GTCLQG.

Mục đích của lớp đào tạo là nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mang tính cập nhật. nâng cao trình độ khả năng của chuyên gia đánh giá GTCLQG. Các khóa đào tạo đã giúp các học viên, các chuyên gia cập nhật thông tin về các tiêu chí GTCLQG, nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn trong hoạt động đánh giá GTCLQG. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hoạt động GTCLQG.