Đào tạo chuyển đổi số và sản xuất thông minh trong doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 20, 2023 | 17:17 - Lượt xem: 59

Thực hiện Chương trình Đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (Trung tâm) thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện khóa đào tạo chuyển đổi số và sản xuất thông minh trong doanh nghiệp từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023 Trung tâm tổ chức khóa đào tạo với các chuyên đề: Các ứng dụng cụ thể về chuyển đổi số và sản xuất thông minh trong doanh nghiệp và Chuyển đổi số trong doanh nghiệp và Sản xuất thông minh trong doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh.

Dự khóa đào tạo có đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và  Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, cùng các giảng viên Th.s Lê Vũ Toàn – Giảng viên Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, PGS.TS. Hoàng Văn Dũng – Giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật và có hơn 50 học viên là cán bộ, nhân viên của các công ty đang có nhu cầu thực hiện chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Trúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình Đào tạo “Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp. Đây là khóa đào tạo với những nội dung rất quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số với mục đích nhằm trang bị kiến thức, phương pháp cho học viên, Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các học viên tham dự khóa đào tạo lần này sẽ nâng cao năng lực bản thân, thay đổi suy nghĩ để bắt tay vào xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành sản xuất.

Tại khoá đào tạo các học viên đã được nghe giảng viên Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và  Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ giảng dạy về chuyên đề Khái quát về chuyển đổi số và sản xuất thông minh, trong nội dung chuyên đề này các học viên được giảng viên trao đổi về các nội dung Khái quát về chuyển đổi số, Khái quát về sản xuất thông minh và Mối quan hệ giữa chuyển đổi số và sản xuất thông minh, Phân tích hiện trạng cấp độ chuyển đổi số và sản xuất thông minh của 1 doanh nghiệp, tiếp nối bài giảng các học viên tiếp tục được học chuyên đề Các ứng dụng cụ thể về chuyển đổi số và sản xuất thông minh trong doanh nghiệp. Chuyên đề Chuyển đổi số trong doanh nghiệp các học viên được nghe giảng viên PGS.TS. Hoàng Văn Dũng – Giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật giảng dạy với các nội dung Quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nền tảng công nghệ quan trọng phục vụ chuyển đổi số của doanh nghiệp Các lĩnh vực chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Phân tích quy trình chuyển đổi số và các lĩnh vực chuyển đổi số của 1 doanh nghiệp. tiếp nối khóa đào tạo các học viên tham gia được giảng viên Th.s Lê Vũ Toàn – Giảng viên Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giảng dạy chuyên đề về Sản xuất thông minh trong doanh nghiệp với nội dung Tiêu chí và các cấu phần chính trong sản xuất thông minh, Nền tảng cốt lõi và các trụ cột trong sản xuất thông minh của doanh nghiệp và  Tiêu chuẩn và công cụ phục vụ cho sản xuất thông minh của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo đã đem lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa, nhằm nâng cao năng lực cho học viên  tham gia khóa đào tạo. Qua đó giúp các học viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thực hiện chuyển đổi số và chiến lược, kế hoạch lộ trình trong việc chuyển đổi số và mức độ sẵn sàng trong sản xuất thông minh.