Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận hồ sơ công bố năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BKHCN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 22, 2018 | 3:20 - Lượt xem: 10018

Danh sách tổ chức đã được tiếp nhận bản công bố năng lực đào tạo chuyên gia đánh giá

 

Xem chi tiết tại đây