Danh sách chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường đã được cấp mã

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 6, 2024 | 16:03 - Lượt xem: 365

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL đã phối hợp với Vụ Đo lường cấp mã chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường cho các cá nhân được đánh giá đạt theo quy định.

Cụ thể như sau:

Vụ Đo lường