Đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 27, 2021 | 13:26 - Lượt xem: 1026

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đánh giá tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC).

Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 của thành phố Đà Nẵng (Hội đồng sơ tuyển), mới đây, tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC), Tổ chuyên gia đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đã thực hiện đánh giá tại chỗ, nhằm mục đích làm rõ thêm một số nội dung và thu thập, xem xét các bằng chứng liên quan đến Báo cáo tự đánh giá theo 7 Tiêu chí GTCLQG và Hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 của DRC.

Ông Nguyễn Bá Hòa, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển GTCLQG thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển. Ảnh: Sở KH&CN Đà Nẵng 

Buổi đánh giá tại chỗ có sự tham dự của đại diện Hội đồng sơ tuyển GTCLQG thành phố Đà Nẵng là thành viên đại diện của Sở KH&CN, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) và Tổ chuyên gia đánh giá.

Tại buổi đánh giá, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc DRC đã cung cấp thêm nhiều thông tin, dữ liệu nhằm giải trình, làm rõ các nội dung, vấn đề mà các thành viên Hội đồng sơ tuyển và Tổ chuyên gia đánh giá đặt ra. Trong đó, trọng tâm là vai trò lãnh đạo trong việc hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược hoạt động, chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường, đo lường, phân tích và quản lý tri thức, quản lý nguồn nhân lực, nghĩa vụ pháp lý đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DRC.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng phát biểu tại buổi đánh giá tại chỗ. Ảnh: Sở KH&CN Đà Nẵng 

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển đánh giá cao sự nhiệt tình, tinh thần quyết tâm tham dự GTCLQG năm 2021 của DRC với kỳ vọng đạt được GTCLQG năm 2021 trong bối cảnh DRC vừa phải đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo công tác an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời, đề nghị DRC khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 theo quy định.

Sở KH&CN Đà Nẵng cũng đã có thông báo về việc tham dự GTCLQG năm 2021 tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về điều kiện tham dự, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự giải thưởng.

Giải thưởng GTCLQG gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và GTCLQG. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ KH&CN. Bộ KH&CN xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ KH&CN đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành của tỉnh và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG được Chi cục TCĐLCL (Sở KH&CN) hướng dẫn: Xây dựng báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

GTCLQG là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc tham dự GTCLQG giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.