Đánh giá chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO mới

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 20, 2019 | 14:58 - Lượt xem: 1285

Tiêu chuẩn ISO vừa ban hành quy định mới giúp các tổ chức, doanh nghiệp chú ý hơn đến chất lượng môi trường khi thực hiện các chiến lược phát triển bền vững.

ISO vừa công bố ISO 14007, Quản lý môi trường – Hướng dẫn xác định chi phí và lợi ích môi trường . Từ đó giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể dựa vào tiêu chuẩn để phân tích lợi ích, chi phí đánh giá các tác động của doanh nghiệp lên môi trường và các khía cạnh khác.

Các tổ chức, doanh nghiệp cần có các biện pháp và chiến lược môi trường hợp lý về mặt kinh tế. Ví dụ, định giá tài nguyên thiên nhiên và thực hiện các phân tích lợi ích chi phí môi trường là một trong những bước quan trọng về mặt chiến lược trong các chương trình phát triển bền vững.

 Ảnh minh họa

ISO 14007 sẽ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp xác định và truyền đạt các chi phí và lợi ích liên quan đến các khía cạnh môi trường, tác động và sự phụ thuộc của họ vào tài nguyên thiên nhiên. Tiêu chuẩn này cũng cho các tổ chức biết cách thực hiện các phân tích lợi ích chi phí cho các lựa chọn môi trường khác nhau.

Martin Baxter, Chủ tịch tiểu ban SC / TC 207 của SC, hệ thống quản lý môi trường , giải thích. Những nỗ lực về đánh gí chất lượng môi trường cũng như cách đánh giá kinh tế trong tác động môi trường ngày càng được cải thiện. Tiêu chuẩn ISO 14007 giúp các tổ chức, doanh nghiệp tạo ra dữ liệu minh bạch và chính xác, từ đó có thể xóa bỏ rào cản cho sự phát triển bền vững, hiểu về giá trị phát triển bền vững mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Tiêu chuẩn mới bổ sung ISO 14008, định giá tiền tệ cho các tác động môi trường và các khía cạnh liên quan đến môi trường, được công bố vào tháng 3 năm 2019. Tiêu chuẩn này mô tả các phương pháp để định giá các khía cạnh và tác động môi trường, cung cấp dữ liệu cần thiết cung cấp các phân tích lợi ích chi phí như vậy. Do đó, có thể hiểu rằng hai tiêu chuẩn có sự liên quan với nhau.

ISO 14007 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 207, Quản lý môi trường, tiểu ban SC 1, Hệ thống quản lý môi trường, có thư ký do SCC, thành viên của ISO tại Canada nắm giữ. ISO 14007 có hiệu lực bởi quốc gia thành viên của ISO hoặc tại các cửa hàng có chứng nhận ISO.

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

Yến Hoa