Danh bạ điện thoại

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 10, 2015 | 9:16 - Lượt xem: 77443

1. Lãnh đạo Tổng cục

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Hà Minh Hiệp Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL 024 32191200 haminhhiep@tcvn.gov.vn
2 Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 024 37911607 nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn

2. Tổng đài liên hệ

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Tổng đài thường trực Thường trực văn phòng Tổng cục TCĐLCL 024 37911642/

024 37911606

vptdc@tcvn.gov.vn

3. Khối quản lý

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Trần Anh Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục 024 37911597 trananhtuan@tcvn.gov.vn
 2 Bà Trần Thị Tuyết Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 024 37911620 tranthituyet@tcvn.gov.vn
 3 Ông  Nguyễn Văn Khôi Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn 024 37911629 nguyenvankhoi@tcvn.gov.vn
 4 Ông Trần Quý Giầu Vụ trưởng Vụ Đo lường 024 37911632 tranquygiau@tcvn.gov.vn.
 5 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy 024 37911636 maihuong@tcvn.gov.vn
6 Ông Trần Đức Thắng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính 024 37911615 dthang_tckt@tcvn.gov.vn
7 Bà Vũ Thị Tú Quyên Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế 024 37911630  htqt@tcvn.gov.vn
8 Ông Đoàn Thanh Thọ Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế- Thanh tra 024 37911627 thanhtratdc@tcvn.gov.vn
9 Bà Cao Thị Thu Hà  Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 024 39427409

4. Khối sự nghiệp

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Phùng Mạnh Trường
Phó Viện trưởng phụ trách Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 04 37912619 truongtcvn@gmail.com
2 Bà Ngô Thị Ngọc Hà Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam 04 37564745 ngocha.vsqi@gmail.com
3 Ông Kim Đức Thụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1  024 38361399
4 Ông Nguyễn Thái Hùng Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 028 38294274 info@quatest3.com.vn
5 Ông Nguyễn Phú Quốc
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 0236 3797999/ 3848376 nguyenphuquoc@quatest4.gov.vn
6 Ông Trần Quốc Dũng Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp 024 37561025

0918048118

DzungTQ@quacert.gov.vn
7 Ông Nguyễn Tùng Lâm Phó viện trưởng phụ trách Viện Viện Năng suất Việt Nam 024 37561501 ntlam@vnpi.vn
8 Ông Nguyễn Trọng Lợi Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1  024 37917174 trongloi@tcvn.gov.vn
9 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 028 38248866 phuongntt@smedec.com
10 Ông Trần Văn Dư Giám đốc kiêm Tổng biên tập Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 024 37563440 trandutdc@gmail.com
11 Ông Lê Khánh Tường Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Việt – Đức 024 37563026 hwc@hn.vnn.vn
12 Ông Cao Xuân Quân Giám đốc Văn phòng Thông báo Hỏi đáp Quốc gia về TCĐLCL 024 3836 1130  quancx@vmi.gov.vn
13  Ông Lê Minh Tâm  Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL  024 37914769 qtc@qtc.gov.vn