Danh bạ điện thoại

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 10, 2015 | 9:16 - Lượt xem: 152211

1. Lãnh đạo Tổng cục

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Hà Minh Hiệp Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 024 32191200 haminhhiep@tcvn.gov.vn

2. Tổng đài liên hệ

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Tổng đài thường trực Thường trực văn phòng Tổng cục TCĐLCL 024 37911642/

024 37911606

vptdc@tcvn.gov.vn

3. Khối quản lý

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Lê Đăng Huyền Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng cục 024 37911597 ldhuyen@tcvn.gov.vn
 2 Bà Trần Thị Tuyết Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 024 37911620 tranthituyet@tcvn.gov.vn
 3 Ông  Nguyễn Văn Khôi Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn 024 37911629 nguyenvankhoi@tcvn.gov.vn
 4 Ông Trần Quý Giầu Vụ trưởng Vụ Đo lường 024 37911632 tranquygiau@tcvn.gov.vn.
 5 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy 024 37911636 maihuong@tcvn.gov.vn
6 Ông Trần Đức Thắng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính 024 37911615 dthang_tckt@tcvn.gov.vn
7 Bà Vũ Thị Tú Quyên Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế 024 37911630  htqt@tcvn.gov.vn
8 Ông Đoàn Thanh Thọ Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế- Thanh tra 024 37911627 thanhtratdc@tcvn.gov.vn
9 Bà Cao Thị Bích Hà  Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 024 39427409/098 3282868 Caothibichha@tcvn.gov.vn

4. Khối sự nghiệp

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 Ông Phùng Mạnh Trường
Phó Viện trưởng phụ trách Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 04 37912619 truongtcvn@gmail.com
2 Bà Ngô Thị Ngọc Hà Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam 04 37564745 ngocha.vsqi@gmail.com
3 Ông Kim Đức Thụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1  024 38361399
4 Ông Nguyễn Thái Hùng Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 028 38294274 info@quatest3.com.vn
5 Ông Nguyễn Phú Quốc
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 0236 3797999/ 3848376 nguyenphuquoc@quatest4.gov.vn
6 Ông Trần Quốc Dũng Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp 024 37561025

0918048118

DzungTQ@quacert.gov.vn
7 Ông Nguyễn Tùng Lâm Phó viện trưởng phụ trách Viện Viện Năng suất Việt Nam 024 37561501 ntlam@vnpi.vn
8 Ông Nguyễn Trọng Lợi Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1  024 37917174 trongloi@tcvn.gov.vn
9 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 028 38248866 phuongntt@smedec.com
10 Ông Trần Văn Dư Giám đốc kiêm Tổng biên tập Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 024 37563440 trandutdc@gmail.com
11 Ông Lê Khánh Tường Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Việt – Đức 024 37563026 hwc@hn.vnn.vn
12 Bà Tôn Nữ Thục Uyên Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Thông báo Hỏi đáp Quốc gia về TCĐLCL 024 3836 1130 thucuyen@tbt.gov.vn
13  Ông Lê Minh Tâm  Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL  024 37914769 qtc@qtc.gov.vn