Đài Loan (Trung Quốc): Đề xuất sửa đổi yêu cầu về kiểm tra pháp lý đối với xi măng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 9, 2022 | 15:08 - Lượt xem: 342

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/505, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đề xuất sửa đổi các yêu cầu về kiểm tra pháp lý đối với xi măng.

Với mục đích nâng cao chất lượng xi măng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm tra (BSMI) đang đề xuất áp dụng phiên bản cập nhật của CNS 15286 “Xi măng thủy lực hỗn hợp” cho phiên bản hiện tại được xuất bản vào năm 2022 làm tiêu chuẩn kiểm tra. Sự thay đổi chính của Tiêu chuẩn CNS 15286 là xi măng đá vôi loại IL-Portland và xi măng hỗn hợp loại IT – đệ tam được thêm vào trong phân loại xi măng thủy lực hỗn hợp. Xi măng poóc lăng đá vôi là xi măng thủy lực có hàm lượng đá vôi lớn hơn 5% nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 15% khối lượng cxi măng trộn.

Các thủ tục đánh giá sự phù hợp vẫn giữ nguyên như trước, tức là kiểm tra giám sát (MI) hoặc giám sát kiểm tra sản phẩm từ cơ sở với hệ thống quản lý đã đăng ký (Kiểm tra giám sát dựa trên MS). Mục đích của thông báo: Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Đảm bảo yêu cầu chất lượng.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/294, Philippines thông báo ban hành Phụ lục của Thông tư FDA số 2020-033 “Thủ tục sử dụng hệ thống đăng ký điện tử đã được sửa đổi đối với nguyên liệu thô và sản phẩm thực phẩm chế biến đóng gói sẵn”.

Theo đó, quy định này bãi bỏ Thông tư FDA số 2016-014 “Quy trình sử dụng hệ thống đăng ký điện tử cho sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn” bao gồm các bước quy trình để sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm, hướng dẫn bổ sung trong việc hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến, các yêu cầu được quy định trong Thông tư số 2021-028 và bãi bỏ các vấn đề liên quan của FDA cho mục đích này.

Để tuân thủ các quy định của Luật Cộng hòa số 11032, còn được gọi là “Luật về việc cung cấp dịch vụ hiệu quả và dễ dàng kinh doanh của chính phủ năm 2018”, cần phải sửa đổi Thông tư FDA số 2020-033 “Thủ tục đối với việc sử dụng Hệ thống đăng ký điện tử đã được sửa đổi cho nguyên liệu thô và sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn”, bao gồm các bước quy trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm (CPR), hướng dẫn bổ sung trong việc hoàn thành biểu mẫu đăng ký trực tuyến, bao gồm yêu cầu quy định tại Thông tư số 2021-028 và bãi bỏ các ban hành liên quan của FDA cho mục đích này.

Mục đích của thông báo: Bao gồm thông tin về đồ uống có đường, các sản phẩm HALAL hoặc hữu cơ có dán nhãn phía trước bao bì và với dấu SPS, DSPS hoặc SISA khi hoàn thành đơn đăng ký điện tử; Một số điều khoản nhất định được quy định tại Thông tư số 2021-028 liên quan đến sản phẩm thực phẩm có chứa TFA và các hướng dẫn thủ tục để điều chỉnh, hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm (CPR).

An Hạ