Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 24, 2019 | 10:32 - Lượt xem: 1135

Ngày 11/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Điều 14 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm quy định rằng một số sản phẩm mỹ phẩm có khả năng gây mất an toàn vệ sinh bắt buộc phải kiểm tra lấy mẫu. Để thực hiện điều đó, Bộ Y tế và Phúc lợi đưa ra dự thảo trên với nội dung bao gồm các yêu cầu về phương pháp, kỹ thuật, kiểm tra lấy mẫu và phạm vi kiểm tra lấy mẫu cũng như các biện pháp hành chính khác. Mục đích của dự thảo nhằm
đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 09/2/2019.

Nguồn tbt.gov.vn