Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định liên kết bằng sáng chế dược phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 5, 2018 | 8:59 - Lượt xem: 1073

Ngày 14/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định liên kết bằng sáng chế dược phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dược phẩm của ngành công nghiệp sáng chế, cũng như giảm nguy cơ vi phạm sở hữu trí tuệ của ngành công nghiệp dược phẩm nói chung chung. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 13/11/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4858_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/337

(Nguồn tbt.gov.vn)