Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 20, 2018 | 2:58 - Lượt xem: 1399

Ngày 26/2/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin. Cụ thể, 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin sẽ bị kiểm soát bằng cách sửa đổi mã phân loại hàng hoá (C.C.C. Code). Biện pháp này dự định sẽ bảo vệ người tiêu dùng khỏi các nguy cơ cháy nổ. Quy trình đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm như vậy sẽ dựa theo chương trình đăng ký chứng nhận sản phẩm (RPC) hoặc chương trình kiểm tra lô hàng đã được phê duyệt (TABI). Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/1/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 27/4/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1088_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/317

(Nguồn:tbt)